FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अग्रिम प्रतिकार्य कार्यबिधी २०८०

८०/८१ 09/24/2023 - 16:08 PDF icon अग्रिम प्रतिकार्य कार्यबिधी २०८०.pdf

स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ राजपत्र

७८-७९ 01/18/2023 - 12:35 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ राजपत्र.pdf

सुरक्षित आश्रयस्थल कार्य बिधि

७८-७९ 01/18/2023 - 12:34 PDF icon सुरक्षित आश्रयस्थल कार्य बिधि.pdf

बारुण यन्त्र संचालन कार्यबिधी २०७८

७९/८० 01/18/2023 - 12:33 PDF icon बारुण यन्त्र संचालन कार्यबिधी २०७८.pdf

नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन

७९/८० 01/18/2023 - 12:33 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन2075.pdf

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको नगद सहायता सञ्चालन कार्यविधि २०७८ अन्तिम मस्यौदा -माघ २०७८ - FINAL

७८-७९ 01/18/2023 - 12:32 PDF icon दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको नगद सहायता सञ्चालन कार्यविधि २०७८ अन्तिम मस्यौदा.pdf

दोधारा चाँदनी नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७८

७८-७९ 01/18/2023 - 12:31 PDF icon दोधारा चाँदनी नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७८.pdf

टोलबिकास संस्था सार्यबिधी

७८-७९ 01/18/2023 - 12:30 PDF icon टोलबिकास संस्था सार्यबिधी (1).pdf

बिपद ब्यवस्थापन कोस सन्चालन कार्यबिधी २०७७ pdf

७८-७९ 01/18/2023 - 12:27 PDF icon बिपद ब्यवस्थापन कोस सन्चालन कार्यबिधी २०७७ pdf.pdf

२०७६ चैत्र मसान्त सम्मको सुचना

७६/७७ 04/19/2020 - 15:23 File सुचना २०७६ चैत्र.docx