कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
गणेश दत्त मिश्र कार्यकारी अधिकृत सामान्य प्रसासन dcmun1015@gmail.com 9858728111
दिपेन्द्र राज भट्ट इन्जिनियर drbhatt3830@gmail.com 9848843830
रघुनाथ भट्ट सूचना अधिकारी सूचना तथा योजना raghunathbhatt02@gmai.com 9858751712