कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
हरीदत्त भट्ट कार्यकारी अधिकृत सामान्य प्रसासन dcmun1015@gmail.com 9858728111, 9848421135
दिपेन्द्र राज भट्ट इन्जिनियर शहरी पु्र्वाधार बिकास शाखा drbhatt3830@gmail.com 9848843830
रघुनाथ भट्ट सूचना अधिकारी सूचना तथा भवन नियमन शाखा raghunathbhatt02@gmai.com 9858751712