FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगरपालिकाको आधिकारिक लोगो।

८०/८१ 02/21/2024 - 14:07

बैंक मार्फत सा सु भुक्तानी पाउने व्यक्तिहरुको विवरण

७९/८० 01/18/2024 - 19:40 PDF icon bank statment.pdf

अग्रिम प्रतिकार्य कार्यबिधी २०८०

८०/८१ 09/24/2023 - 16:08 PDF icon अग्रिम प्रतिकार्य कार्यबिधी २०८०.pdf

स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ राजपत्र

७८-७९ 01/18/2023 - 12:35 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ राजपत्र.pdf

सुरक्षित आश्रयस्थल कार्य बिधि

७८-७९ 01/18/2023 - 12:34 PDF icon सुरक्षित आश्रयस्थल कार्य बिधि.pdf

बारुण यन्त्र संचालन कार्यबिधी २०७८

७९/८० 01/18/2023 - 12:33 PDF icon बारुण यन्त्र संचालन कार्यबिधी २०७८.pdf

नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन

७९/८० 01/18/2023 - 12:33 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन2075.pdf

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको नगद सहायता सञ्चालन कार्यविधि २०७८ अन्तिम मस्यौदा -माघ २०७८ - FINAL

७८-७९ 01/18/2023 - 12:32 PDF icon दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको नगद सहायता सञ्चालन कार्यविधि २०७८ अन्तिम मस्यौदा.pdf

दोधारा चाँदनी नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७८

७८-७९ 01/18/2023 - 12:31 PDF icon दोधारा चाँदनी नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७८.pdf

टोलबिकास संस्था सार्यबिधी

७८-७९ 01/18/2023 - 12:30 PDF icon टोलबिकास संस्था सार्यबिधी (1).pdf