FAQs Complain Problems

वडा नं. ७ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष

१.ज्ञानेन्द्र बहादुर बहेक क्षेत्री

वडाध्यक्ष

फोन नं.9809476588

२.रमेश भट्ट

वडा सचिव

फोन नं.9848809580