FAQs Complain Problems

संक्रमण रोकथाम

समुदाय स्तरमा

  • मास्क वितरण-            १०००० थान (कपडाको)
  • साबुन वितरण-            १़०००० थान (निम हर्बल ७५ ग्राम)
  • सेनिटाइजर वितरण-     १०५० थान (१००० थान २०० एम.एल, ५० थान ५०० एम.एल)

स्वास्थ्य संस्थामा 

  • स्वास्थ्यकर्मीहरु लाई पि.पि.इ. वितरण-                                           १० थान
  • स्वास्थ्यकर्मीहरु लाई पि.पि.इ. वितरण -                                          ३० थान
  • स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा चालकहरु लाई रेनकोट र पानीबुट वितरण-        ६५/६५
  • स्वास्थ्यकर्मीहरु लाई प्लाष्टिकको पि.पि.इ. वितरण-                          ८२ थान
  • स्वास्थ्यकर्मीहरु लाई चस्मा वितरण-                                              ५० थान 
  • एम्बुलेन्सहरुमा क्याविन निर्माण-                                                   २

क्वारेनटाइन संचालन

                क्वारेनटाइन स्थल                                        संख्या              हालको अवस्था

             श्री मालिका आ. वि .  वडा न. ४                         १३ जना               ०

             श्री भानु बहुमूखी क्याम्पस वडा न. ५                   २ जना                 १

            श्री जनज्योती मा.वि. वडा न. ८                       -

कोरोना संक्रमणको जांच तथा विवरण

र्यापिड टेस्ट किट द्वारा परिक्षण                           नतिजा 

१९ जना  ( २ पटक )                                            नेगेटिभ

२७ जना                                                           नेगेटिभ

जम्मा परिक्षण-    ६५