FAQs Complain Problems

कोरोना संक्रमण रोकथाम समन्वय समिति गठन

  • पालिका स्तरिय कोरोना संक्रमण रोकथाम समन्वय समिति गठन
  • वडा स्तरिय कोरोना संक्रमण रोकथाम समन्वय समिति गठन (प्रत्येक वडामा)