माहाकाली नगरपालिका

 माहाकाली नगरपालिका नेपालको ७ नं प्रदेश अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्ला मा पर्दछ । यो नगरपालिका नेपालको महाकाली नदी भन्दा पारी रहेका २ मात्र साविकका चाँदनी र दोधारा गा.वि.स.

Pages